Lịch phát sóng THVL2 ngày 25/4/2018

00:15 Thế giới trước 0G 00:30 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.107 01:15 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T469 02:15 Sân khấu cải lương: Thuyền tình lạc hướng 05:05 Thế giới quanh…

1 Like

Lịch phát sóng THVL2 ngày 24/4/2018

00:15 Thế giới trước 0G 00:30 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.106 01:15 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T468 02:10 Sân khấu cải lương: Đắng cay đời mẹ 05:05 Thế giới quanh…

1 Like

Lịch phát sóng THVL2 ngày 23/4/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.105 01:00 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T467 02:00 Sân khấu cải lương: Lỡ chuyến đò thương 05:05 Thế giới quanh…

1 Like

Lịch phát sóng THVL2 ngày 22/4/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.104 01:00 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T466 02:00 Sân khấu cải lương: Hoàng hôn tím 05:05 Thế giới quanh ta…

1 Like

Lịch phát sóng THVL2 ngày 21/4/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka T.103 01:00 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T465 02:00 Sân khấu cải lương: Giọt lệ cố nhân 05:05 Thế giới quanh ta 05:15…

4 Likes

Lịch phát sóng THVL2 ngày 20/4/2018

00:15 Thế giới trước 0G 00:30 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.102 01:15 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T464 02:00 Sân khấu cải lương: Công chúa Đồ Lư 05:05 Thế giới quanh…

4 Likes

Lịch phát sóng THVL2 ngày 19/4/2018

00:15 Thế giới trước 0G 00:30 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.101 01:15 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T.463 02:00 Sân khấu cải lương: Cuối cùng cho 1 cuộc tình 05:05 Thế…

1 Like

Lịch phát sóng THVL2 ngày 18/4/2018

00:15 Thế giới trước 0G 00:30 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.100 01:15 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T462 02:00 Sân khấu cải lương: Chuyện tình mùa nước nổi 05:05 Thế giới…

3 Likes

Lịch phát sóng THVL2 ngày 17/4/2018

00:15 Thế giới trước 0G 00:30 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.99 01:15 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T461 02:00 Sân khấu cải lương: Hai mươi năm 1 cuộc tình 05:05 Thế…

1 Like

Lịch phát sóng THVL2 ngày 16/4/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phi Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.98 01:00 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T460 02:00 Sân khấu cải lương: Bản tình ca còn đó 05:05 Thế giới…

1 Like

Lịch phát sóng THVL2 ngày 15/4/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.97 01:00 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T459 02:00 Sân khấu cải lương: Ngàn năm vẫn đợi 05:05 Thế giới quanh…

1 Like
2018 © Lịch Truyền Hình. All rights reserved.