Lịch phát sóng THVL1 ngày 25/4/2018

00:00 Phim Việt Nam: Thế lực ngầm – T.27 00:50 Câu chuyện cảnh giác 01:10 Ký sự truyền hình: Đi trên sông Vàm – T.2 01:30 Ca nhạc 02:05 Nông thôn ngày nay 02:20 Ẩm…

2 Likes

Lịch phát sóng THVL1 ngày 24/4/2018

00:00 Phim Việt Nam: Thế lực ngầm – T.26 00:50 Ký sự pháp đình 01:10 Xây dựng Đảng 01:30 Ca nhạc 02:05 Chuyên đề kinh tế 02:20 Thế giới giải trí 02:40 Không gian xanh…

2 Likes

Lịch phát sóng THVL1 ngày 23/4/2018

00:00 Phim Việt Nam: Thế lực ngầm – T.25 00:50 Quyền năng phái đẹp 01:10 Phim tài liệu: Nam Bộ xưa và nay – T.3 01:35 Ca nhạc 02:20 Nhịp sống đồng bằng 02:40 Thần…

1 Like

Lịch phát sóng THVL1 ngày 22/4/2018

00:00 Phim Việt Nam: Thế lực ngầm – T.24 00:50 Chuyến xe nhân ái 01:10 Sức khỏe của bạn 01:30 Ca nhạc 02:05 Chuyện hôm nay 02:25 Hôm nay ta đẹp 03:00 Phim Việt Nam:…

2 Likes

Lịch phát sóng THVL1 ngày 21/4/2018

00:00 Phim Việt Nam: Thế lực ngầm – T.23 00:50 Chuyện cảnh giác 01:10 Chuyện hôm nay 01:30 Ca nhạc 02:00 Phóng sự 02:15 Không gian xanh 02:35 Thế giới động vật 03:00 Phim Việt…

2 Likes

Lịch phát sóng THVL1 ngày 20/4/2018

00:00 Phim Việt Nam: Thế lực ngầm – T.22 00:50 Thắp sáng niềm tin 01:10 Đời sống pháp luật 01:30 Ca nhạc 02:05 Phóng sự 02:20 Nhìn ra thế giới 02:40 Ẩm thực nước ngoài…

4 Likes

Lịch phát sóng THVL1 ngày 19/4/2018

00:00 Phim Việt Nam: Thế lực ngầm – T.21 00:50 Trái tim nhân ái 01:10 Nông nghiệp bền vững 01:30 Ca nhạc 02:10 Vì an ninh Tổ Quốc 02:20 Du lịch qua màn ảnh nhỏ…

3 Likes

Lịch phát sóng THVL1 ngày 18/4/2018

0:00 Phim Việt Nam: Thế lực ngầm – T.20 00:50 Câu chuyện cảnh giác 01:10 Ký sự truyền hình: Đi trên sông Vàm – T.1 01:30 Ca nhạc 02:05 Nông thôn ngày nay 02:20 Ẩm…

2 Likes

Lịch phát sóng THVL1 ngày 17/4/2018

00:00 Phim Việt Nam: Thế lực ngầm – T.19 00:50 Ký sự pháp đình 01:10 Xây dựng Đảng 01:30 Ca nhạc 02:05 Chuyên đề kinh tế 02:20 Thế giới giải trí 02:40 Không gian xanh…

2 Likes

Lịch phát sóng THVL1 ngày 16/4/2018

00:00 Phim Việt Nam: Thế lực ngầm – T.18 00:50 Quyền năng phái đẹp 01:10 Phim tài liệu: Nam Bộ xưa và nay – T.2 01:35 Ca nhạc 02:20 Nhịp sống đồng bằng 02:40 Thần…

3 Likes

Lịch phát sóng THVL1 ngày 15/4/2018

00:00 Phim Việt Nam: Thế lực ngầm – T.17 00:50 Chuyến xe nhân ái 01:10 Sức khỏe của bạn 01:30 Ca nhạc 02:05 Chuyện hôm nay 02:25 Hôm nay ta đẹp 03:00 Phim Việt Nam:…

5 Likes
2018 © Lịch Truyền Hình. All rights reserved.