Lịch phát sóng Hà Nội 2 ngày 29/4/2018

00:00: Đuổi hình bắt chữ: 00:40: Người Tràng An – Người Hà Nội: 01:00: Khám phá thế giới: 01:20: Vòng quanh thế giới: 01:50: Ca nhạc: Ca nhạc quốc tế 02:10: Nhịp sống nông thôn:…

1 Like

Lịch phát sóng Hà Nội 2 ngày 28/4/2018

00:00: Tinh hoa võ Việt: 00:30: Đẹp và phong cách: 01:00: Thời trang và cuộc sống: 01:20: Nhịp sống nông thôn: 01:40: Ca nhạc: Hà Nội tình yêu tôi 02:05: Trang ngoại thành: 02:25: Truyền…

1 Like

Lịch phát sóng Hà Nội 2 ngày 27/4/2018

00:00: Thể thao: 01:00: Khám phá thế giới: 01:20: Hà Nội của chúng ta: 01:40: Ca nhạc: Ca nhạc quốc tế 02:10: Nhịp sống nông thôn: 02:25: Truyền hình An ninh: 02:55: Phim truyện: Nỗi…

1 Like

Lịch phát sóng Hà Nội 2 ngày 26/4/2018

00:00: Thể thao: 01:00: Thế giới động vật: 01:20: Sức khỏe và cuộc sống: 01:40: Ca nhạc: Duyên quê 02:10: Trang ngoại thành: 02:25: Truyền hình An ninh: 02:55: Phim truyện: Nỗi lòng mẹ kế…

1 Like

Lịch phát sóng Hà Nội 2 ngày 25/4/2018

00:00: Thể thao: 01:00: Thế giới động vật: 01:20: Nhịp sống nông thôn: 01:40: Ca nhạc: Ca nhạc quốc tế 02:10: Lao động – Việc làm: 02:25: Truyền hình An ninh: 02:55: Đuổi hình bắt…

1 Like

Lịch phát sóng Hà Nội 2 ngày 24/4/2018

00:00: Thể thao: 01:00: Khám phá thế giới: 01:20: Đẹp và phong cách: 01:40: Ca nhạc: Xuân Cung với nghệ thuật chèo 02:10: Trang ngoại thành: 02:25: Truyền hình An ninh: 02:55: Phim truyện: Nỗi…

1 Like

Lịch phát sóng Hà Nội 2 ngày 23/4/2018

00:00: Nhịp đập thể thao: 00:40: Công nghiệp – Thương mại: 01:00: Thời trang và cuộc sống: 01:20: Sức khỏe và cuộc sống: 01:40: Ca nhạc: Ca nhạc quốc tế 02:10: Tìm về nguồn cội:…

1 Like

Lịch phát sóng Hà Nội 2 ngày 22/4/2018

00:00: Đuổi hình bắt chữ: 00:40: Người Tràng An – Người Hà Nội: 01:00: Khám phá thế giới: 01:20: Vòng quanh thế giới: 01:50: Ca nhạc: Ca nhạc quốc tế 02:10: Nhịp sống nông thôn:…

Like

Lịch phát sóng Hà Nội 2 ngày 21/4/2018

00:00: Tinh hoa võ Việt: 00:30: Đẹp phong cách: 01:00: Thời trang và cuộc sống: 01:20: Nhịp sống nông thôn: 01:40: Ca nhạc: Tình quê 02:05: Trang ngoại thành: 02:25: Truyền hình An ninh: 02:55:…

Like

Lịch phát sóng Hà Nội 2 ngày 20/4/2018

00:00: Thể thao: 01:00: Khám phá thế giới: 01:20: Hà Nội của chúng ta: 01:40: Ca nhạc: Ca nhạc quốc tế 02:10: Nhịp sống nông thôn: 02:25: Truyền hình An ninh: 02:55: Phim truyện: Cuộc…

1 Like

Lịch phát sóng Hà Nội 2 ngày 19/4/2018

00:00: Thể thao: 01:00: Thế giới động vật: 01:20: Sức khỏe và cuộc sống: 01:40: Ca nhạc: Duyên quan họ 02:10: Trang ngoại thành: 02:25: Truyền hình An ninh: 02:55: Phim truyện: Cuộc chiến Tường…

Like
2018 © Lịch Truyền Hình. All rights reserved.