Lịch phát sóng Hà Nội 1 ngày 24/4/2018

00:10: Hà Nội buổi sáng: 00:55: Bản tin tài chính – thị trường: 01:00: Phim truyện: Đặc vụ ở Ma cao (phim Việt Nam – tập 27) 01:45: Hà Nội 18:00: 02:15: Phim truyện: Phụ…

1 Like

Lịch phát sóng Hà Nội 1 ngày 23/4/2018

00:05: Hà Nội buổi sáng: 01:00: Đuổi hình bắt chữ: 02:00: Hà Nội 18:00: 02:15: Phim truyện: Phụ nữ đào hoa (phim Đài Loan – tập 59) 03:10: Nhanh như chớp: 04:15: Phim truyện: Vòng…

1 Like

Lịch phát sóng Hà Nội 1 ngày 22/4/2018

00:10: Hà Nội buổi sáng: 00:55: Bản tin tài chính thị trường: 01:00: Phim truyện:  Đặc vụ ở Ma cao (phim Việt Nam – tập 26) 01:50: Hà Nội 18:00: 02:10: Phim truyện: Phụ nữ…

1 Like

Lịch phát sóng Hà Nội 1 ngày 21/4/2018

00:10: Hà Nội buổi sáng: 00:55: Bản tin tài chính thị trường: 01:00: Phim truyện: Đặc vụ ở Ma cao (phim Việt Nam – tập 25) 01:50: Hà Nội 18:00: 02:15: Phim truyện: Phụ nữ…

1 Like

Lịch phát sóng Hà Nội 1 ngày 20/4/2018

00:10: Hà Nội buổi sáng: 00:55: Bản tin tài chính – thị trường: 01:00: Phim truyện:  Đặc vụ ở Ma cao (phim Việt Nam – tập 24) 01:50: Hà Nội 18:00: 02:15: Phim truyện: Phụ…

1 Like

Lịch phát sóng Hà Nội 1 ngày 19/4/2018

00:10: Hà Nội buổi sáng: 00:55: Bản tin tài chính – thị trường: 01:00: Phim truyện:  Đặc vụ ở Ma cao (phim Việt Nam – tập 23) 01:50: Hà Nội 18:00: 02:15: Phim truyện: Phụ…

2 Likes

Lịch phát sóng Hà Nội 1 ngày 18/4/2018

00:10: Hà Nội buổi sáng: 00:55: Bản tin tài chính – thị trường: 01:00: Phim truyện:  Đặc vụ ở Ma cao (phim Việt Nam – tập 22) 01:45: Hà Nội 18:00: 02:15: Phim truyện: Phụ…

1 Like

Lịch phát sóng Hà Nội 1 ngày 17/4/2018

00:10: Hà Nội buổi sáng: 00:55: Bản tin tài chính – thị trường: 01:00: Phim truyện: Đặc vụ ở Ma cao (phim Việt Nam – tập 21) 01:45: Hà Nội 18:00: 02:15: Phim truyện: Phụ…

1 Like

Lịch phát sóng Hà Nội 1 ngày 16/4/2018

00:05: Hà Nội buổi sáng: 01:00: Đuổi hình bắt chữ: 02:00: Hà Nội 18:00: 02:15: Phim truyện: Phụ nữ đào hoa (phim Đài Loan – tập 52) 03:10: Nhanh như chớp: 04:15: Phim truyện: Vòng…

Like

Lịch phát sóng Hà Nội 1 ngày 15/4/2018

00:10: Hà Nội buổi sáng: 00:55: Bản tin tài chính thị trường: 01:00: Phim truyện:  Đặc vụ ở Ma cao (phim Việt Nam – tập 20) 01:50: Hà Nội 18:00: 02:10: Phim truyện: Phụ nữ…

3 Likes

Lịch phát sóng Hà Nội 1 ngày 14/4/2018

00:10: Hà Nội buổi sáng: 00:55: Bản tin tài chính thị trường: 01:00: Phim truyện: Đặc vụ ở Ma cao (phim Việt Nam – tập 19) 01:50: Hà Nội 18:00: 02:15: Phim truyện: Phụ nữ…

3 Likes
2018 © Lịch Truyền Hình. All rights reserved.