Lịch phát sóng DRT1 – Đà Nẵng TV ngày 23/4/2018

00:00 SÂN KHẤU Nghêu Sò Ốc Hến 01:30 KÝ SỰ Ngược dòng Thu Bồn Tập 1 02:00 CÂU CHUYỆN ÂM NHẠC Nối vòng tay lớn 02:30 DANH NHÂN ĐẤT VIỆT Người Núi Tản Sông Đà…

1 Like

Lịch phát sóng DRT1 – Đà Nẵng TV ngày 20/4/2018

00:00 SÂN KHẤU Triệu Đình Long cứu chúa 02:00 CA NHẠC Bản tình ca rừng và biển 02:30 DANH NHÂN ĐẤT VIỆT Người mở Hội thề Trung Hiếu 03:00 PHIM TRUYỆN Những chị em gái…

Like

Lịch phát sóng DRT1 – Đà Nẵng TV ngày 19/4/2018

00:00 SÂN KHẤU Thuận Thiên Bảo kiếm 02:00 CA NHẠC Chuyện tình 02:30 DANH NHÂN ĐẤT VIỆT Người lãnh binh Trung Trực 03:00 PHIM TRUYỆN Những chị em gái nhà Calle Tập 20 03:45 CƯỜI…

Like

Lịch phát sóng DRT1 – Đà Nẵng TV ngày 18/4/2018

00:00 SÂN KHẤU Thoại Khanh, Châu Tuấn 02:00 CA NHẠC Bám biển quê hương 02:30 DANH NHÂN ĐẤT VIỆT Người là kho sách Lai Thạch 03:00 PHIM TRUYỆN Những chị em gái nhà Calle Tập…

1 Like

Lịch phát sóng DRT1 – Đà Nẵng TV ngày 17/4/2018

00:00 SÂN KHẤU Thầy và trò 02:00 CA NHẠC Tình khúc cho em 02:30 DANH NHÂN ĐẤT VIỆT Người khai sinh kinh đô 03:00 PHIM TRUYỆN Những chị em gái nhà Calle Tập 18 03:45…

3 Likes

Lịch phát sóng DRT1 – Đà Nẵng TV ngày 16/4/2018

00:00 SÂN KHẤU Thai Xuyên Trần Quí Cáp 02:00 CÂU CHUYỆN ÂM NHẠC Xôn xao Đà Nẵng 02:30 DANH NHÂN ĐẤT VIỆT Người Hội Chủ Nghĩa hội Quảng Nam 03:00 PHIM TRUYỆN Những chị em…

2 Likes

Lịch phát sóng DRT1 – Đà Nẵng TV ngày 15/4/2018

00:00 PHIM CUỐI TUẦN 9 rưỡi tối 01:30 NHỮNG BƯỚC CHÂN KHÁM PHÁ Đi dọc Hoàng Liên Sơn Tập 9 02:00 CA NHẠC Mong manh tình vỡ 02:30 DANH NHÂN ĐẤT VIỆT Người khai sinh…

3 Likes

Lịch phát sóng DRT1 – Đà Nẵng TV ngày 14/4/2018

00:00 PHIM CUỐI TUẦN Bóng ma ký ức 01:30 NHỮNG BƯỚC CHÂN KHÁM PHÁ Đi dọc Hoàng Liên Sơn Tập 8 02:00 CA NHẠC Vọng mãi ngàn năm 02:30 DANH NHÂN ĐẤT VIỆT Người giỏi…

5 Likes

Lịch phát sóng DRT1 – Đà Nẵng TV ngày 13/4/2018

00:00 SÂN KHẤU Chuyện làng quê 01:30 NHỮNG BƯỚC CHÂN KHÁM PHÁ Đi dọc Hoàng Liên Sơn Tập 7 02:00 CA NHẠC Màu tình yêu 02:30 DANH NHÂN ĐẤT VIỆT Người dựng nước Âu Lạc…

3 Likes

Lịch phát sóng DRT1 – Đà Nẵng TV ngày 12/4/2018

00:00 SÂN KHẤU Mênh mông tình mẹ 01:30 NHỮNG BƯỚC CHÂN KHÁM PHÁ Đi dọc Hoàng Liên Sơn Tập 6 02:00 CA NHẠC Tình em 02:30 DANH NHÂN ĐẤT VIỆT Người đi suốt phong trào…

5 Likes

Lịch phát sóng DRT1 – Đà Nẵng TV ngày 11/4/2018

00:00 SÂN KHẤU Biển mặn tình người 01:30 NHỮNG BƯỚC CHÂN KHÁM PHÁ Đi dọc Hoàng Liên Sơn Tập 5 02:00 CA NHẠC Gọi giấc mơ về 02:30 DANH NHÂN ĐẤT VIỆT Danh nhân Đất…

2 Likes
2018 © Lịch Truyền Hình. All rights reserved.