Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 23/4/2018

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:30 Phim tài liệu: TRUNG ĐOÀN CỬU LONG – TRUNG ĐOÀN BỘ BINH 3 – T8: GIÚP BẠN LÀ TỰ…

1 Like

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 22/4/2018

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:30 Phim tài liệu: TRUNG ĐOÀN CỬU LONG – TRUNG ĐOÀN BỘ BINH 3 – T7: NHỮNG NHIỆM…

1 Like

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 21/4/2018

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:30 Phim Tài liệu: TRUNG ĐOÀN CỬU LONG – TRUNG ĐOÀN BỘ BINH 3 – T6: NIỀM VUI…

1 Like

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 20/4/2018

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:30 Phim tài liệu: TRUNG ĐOÀN CỬU LONG – TRUNG ĐOÀN BỘ BINH 3 – T5: CHIẾN THẮNG…

1 Like

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 19/4/2018

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:30 Phim tài liệu: TRUNG ĐOÀN CỬU LONG – TRUNG ĐOÀN BỘ BINH 3 – T4: GIỮ THẾ…

Like

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 18/4/2018

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:30 Phim Tài liệu: TRUNG ĐOÀN CỬU LONG – TRUNG ĐOÀN BỘ BINH 3 – T3: BÁM TRỤ…

3 Likes

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 17/4/2018

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:30 Phim tài liệu: TRUNG ĐOÀN CỬU LONG – TRUNG ĐOÀN BỘ BINH 3 – T2: VƯỢT QUA…

1 Like

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 16/4/2018

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:30 Phim tài liệu: TRUNG ĐOÀN CỬU LONG – TRUNG ĐOÀN BỘ BINH 3 – T1: RA ĐỜI TRONG LỬA…

1 Like

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 15/4/2018

4 Likes

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 14/4/2018

3 Likes

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 13/4/2018

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu: VĂN HÓA DỪA – T2: DỪA VÀ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT 6:00 Tây Đô…

3 Likes
2018 © Lịch Truyền Hình. All rights reserved.