Lịch phát sóng VTV8 ngày 24/4/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin – Thông báo 06:35 Phim truyện Vua khách sạn – Tập 17 07:20 Ký…

1 Like

Lịch phát sóng VTV8 ngày 23/4/2018

05:00 Cảm ơn cuộc đời Gieo chữ trên đỉnh trời Mường Lống 05:15 Nhìn thẳng Một dự án không hợp lòng dân 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin…

2 Likes

Lịch phát sóng VTV8 ngày 22/4/2018

05:00 Chuyện biển chuyện người Chuyện những nữ xe ôm trên đảo 05:15 Gặp gỡ cuối tuần 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin – Thông báo 06:35 Phim…

1 Like

Lịch phát sóng VTV8 ngày 21/4/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin – Thông báo 06:35 Phim truyện Vua khách sạn – Tập 14 07:20 Hương…

Like

Lịch phát sóng VTV8 ngày 20/4/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin – Thông báo 06:35 Phim truyện Vua khách sạn – Tập 13 07:20 Ký…

Like

Lịch phát sóng VTV8 ngày 19/4/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin – Thông báo 06:35 Phim truyện Vua khách sạn – Tập 12 07:20 Ký…

1 Like

Lịch phát sóng VTV8 ngày 18/4/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin – Thông báo 06:35 Phim truyện Vua khách sạn – Tập 11 07:20 Ký…

1 Like

Lịch phát sóng VTV8 ngày 17/4/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin – Thông báo 06:35 Phim truyện Vua khách sạn – Tập 10 07:20 Ký…

2 Likes

Lịch phát sóng VTV8 ngày 16/4/2018

05:00 Cảm ơn cuộc đời Goerges Blanchard – Để những ước mơ nở hoa 05:15 Nhìn thẳng 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin – Thông báo 06:35 Phim…

1 Like

Lịch phát sóng VTV8 ngày 15/4/2018

05:00 Chuyện biển chuyện người “Đại sứ” vịnh Xuân Đài 05:15 Gặp gỡ cuối tuần 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin – Thông báo 06:35 Phim truyện Vua…

4 Likes

Lịch phát sóng VTV8 ngày 14/4/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin – Thông báo 06:35 Phim truyện Vua khách sạn – Tập 7 07:20 Con…

3 Likes
2018 © Lịch Truyền Hình. All rights reserved.