Lịch phát sóng VTV7 ngày 24/4/2018

00:00 Phim hoạt hình Chú rô bốt của tôi – Tập 32 06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 Crack’em up Số 13 07:30 Đường đến trường Tấm vé tới trường 07:45 Người truyền cảm hứng…

1 Like

Lịch phát sóng VTV7 ngày 23/4/2018

0:00 Phim hoạt hình Chú rô bốt của tôi – Tập 31 06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 Crack’em up Số 12 07:30 Đường đến trường Đi xa để trở về 07:45 Người truyền cảm…

1 Like

Lịch phát sóng VTV7 ngày 22/4/2018

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 Crack’em up Số 11 07:30 Đường đến trường Hạn chót 07:45 Đổi mới sáng tạo Số 7 08:00 Chinh phục kỳ thi vào lớp 10 09:00 Phim hoạt hình…

1 Like

Lịch phát sóng VTV7 ngày 21/4/2018

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 Crack’em up Số 10 07:30 Đường đến trường Chị của Thúy 07:45 Đổi mới sáng tạo Số 6 08:00 Chinh phục kỳ thi vào lớp 10 09:00 Phim hoạt…

1 Like

Lịch phát sóng VTV7 ngày 20/4/2018

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 Crack’em up Số 9 07:30 Đường đến trường Khanh 07:45 Đổi mới sáng tạo Số 4: Đưa văn hóa dân tộc vào học sinh DTTS 08:00 Chinh phục kỳ…

1 Like

Lịch phát sóng VTV7 ngày 19/4/2018

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 Crack’em up Số 8 07:30 Đường đến trường Trong cơn bão 07:45 Đổi mới sáng tạo Số 3: Mô hình trường học gắn với sản xuất kinh doanh 08:00…

2 Likes

Lịch phát sóng VTV7 ngày 18/4/2018

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 Crack’em up Số 7 07:30 Đường đến trường Những câu chuyện trên đảo 07:45 Đổi mới sáng tạo Số 2: Học mỹ thuật theo phương pháp mới 08:00 Tiếng…

2 Likes

Lịch phát sóng VTV7 ngày 17/4/2018

00:00 Phim hoạt hình Chú rô bốt của tôi – Tập 30 06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 Crack’em up Số 6 07:30 Đường đến trường 69731=69713 07:45 Người truyền cảm hứng Số 6 08:00…

2 Likes

Lịch phát sóng VTV7 ngày 16/4/2018

00:00 Phim hoạt hình Chú rô bốt của tôi – Tập 29 06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 Crack’em up Số 5 07:30 Đường đến trường Kiên quyết 07:45 Người truyền cảm hứng Số 5…

3 Likes

Lịch phát sóng VTV7 ngày 15/4/2018

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 Crack’em up Số 4 07:30 Đường đến trường Không có mưa 07:45 Đổi mới sáng tạo Số 5 08:00 Tiếng Anh THCS Số 86 08:30 Thế giới quanh ta…

3 Likes

Lịch phát sóng VTV7 ngày 14/4/2018

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 Crack’em up Số 3 07:30 Đường tới trường Tấm vé tới trường 07:45 Đổi mới sáng tạo Số 1: Ánh sáng hạnh phúc 08:00 Tiếng Anh THCS Số 85…

3 Likes
2018 © Lịch Truyền Hình. All rights reserved.