Lịch phát sóng VTV6 thứ 6 ngày 25/5/2018

01:00 Phim truyện Giao mùa – Tập 32 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới Hồ sơ chưa giải mã – Tập 6 03:00 Hôm nay ai đến? Số…

1 Like

Lịch phát sóng VTV6 thứ 5 ngày 24/5/2018

01:00 Phim truyện Giao mùa – Tập 31 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới Hồ sơ chưa giải mã – Tập 5 03:00 Hôm nay ai đến? Số…

1 Like

Lịch phát sóng VTV6 thứ 4 ngày 23/5/2018

01:00 Phim truyện Giao mùa – Tập 30 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới Hồ sơ chưa giải mã – Tập 4 03:00 Hôm nay ai đến? Số…

1 Like

Lịch phát sóng VTV6 thứ 3 ngày 22/5/2018

01:00 Phim truyện Giao mùa – Tập 29 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới Hồ sơ chưa giải mã – Tập 3 03:00 Hôm nay ai đến? Số…

1 Like

Lịch phát sóng VTV6 thứ 2 ngày 21/5/2018

01:00 Phim truyện Giao mùa – Tập 28 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới Hồ sơ chưa giải mã – Tập 2 03:00 Hôm nay ai đến? Số…

2 Likes

Lịch phát sóng VTV6 chủ nhật ngày 20/5/2018

01:00 Phim truyện Giao mùa – Tập 27 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới Hồ sơ chưa giải mã – Tập 1 03:00 Hôm nay ai đến? Số…

2 Likes

Lịch phát sóng VTV6 thứ 7 ngày 19/5/2018

01:00 Phim truyện Giao mùa – Tập 26 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới Hướng đến Diêm Vương tinh 03:00 Hôm nay ai đến? Số 36 03:30 Thể…

1 Like

Lịch phát sóng VTV6 thứ 6 ngày 18/5/2018

01:00 Phim truyện Giao mùa – Tập 25 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới Hành tinh trái đất – Mùa 2, Tập 7 03:00 Hôm nay ai đến?…

Like

Lịch phát sóng VTV6 thứ 5 ngày 17/5/2018

01:00 Phim truyện Giao mùa – Tập 24 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới Hành tinh trái đất – Mùa 2, Tập 6: Cuộc sống trên vùng núi…

1 Like

Lịch phát sóng VTV6 thứ 4 ngày 16/5/2018

01:00 Phim truyện Giao mùa – Tập 23 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới Hành tinh trái đất – Mùa 2, Tập 5 “Vùng đồng cỏ” 03:00 Hôm…

2 Likes

Lịch phát sóng VTV6 thứ 3 ngày 15/5/2018

01:00 Phim truyện Giao mùa – Tập 22 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới Hành tinh trái đất – Mùa 2, Tập 4 “Sự sống trên sa mạc”…

1 Like
2018 © Lịch Truyền Hình. All rights reserved.