Lịch phát sóng VTV4 thứ 6 ngày 25/5/2018

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Vui sống mỗi ngày 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Tường thuật Lễ hội hoa phượng Đỏ 2018…

Like

Lịch phát sóng VTV4 thứ 5 ngày 24/5/2018

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Vui sống mỗi ngày 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Phim truyện Nhà voi còi cuối phố –…

Like

Lịch phát sóng VTV4 thứ 4 ngày 23/5/2018

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Vui sống mỗi ngày 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Phim truyện Nhà voi còi cuối phố –…

1 Like

Lịch phát sóng VTV4 thứ 3 ngày 22/5/2018

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Vui sống mỗi ngày 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Phim truyện Nhà voi còi cuối phố –…

1 Like

Lịch phát sóng VTV4 thứ 2 ngày 21/5/2018

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Vui sống mỗi ngày 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Phim truyện Nhà voi còi cuối phố –…

1 Like

Lịch phát sóng VTV4 chủ nhật ngày 20/5/2018

Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Talk Vietnam Tình yêu kết trái từ hạt cà phê 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Tường thuật Lễ…

1 Like

Lịch phát sóng VTV4 thứ 7 ngày 19/5/2018

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Đường lên đỉnh Olympia 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Sân khấu Kịch nói: Đường chân trời 03:00…

1 Like

Lịch phát sóng VTV4 thứ 6 ngày 18/5/2018

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Vui sống mỗi ngày 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Tường thuật Khai mạc lễ hội pháo hoa…

Like

Lịch phát sóng VTV4 thứ 5 ngày 17/5/2018

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Vui sống mỗi ngày 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Phim truyện Nhà voi còi cuối phố –…

1 Like

Lịch phát sóng VTV4 thứ 4 ngày 16/5/2018

Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Vui sống mỗi ngày 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Phim truyện Nhà voi còi cuối phố – Tập…

2 Likes

Lịch phát sóng VTV4 thứ 3 ngày 15/5/2018

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Vui sống mỗi ngày 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Phim truyện Nhà voi còi cuối phố –…

1 Like
2018 © Lịch Truyền Hình. All rights reserved.