Lịch phát sóng HTV4 ngày 24/4/2018

05:00 SỐNG KHỎE – SỐNG ĐẸP 05:30 THỂ DỤC CHO MỌI NGƯỜI 05:45 PHIM TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI 06:15 ĐẢNG VÀ CUỘC SỐNG 06:30 CẢNH BÁO AN TOÀN SỐNG 06:50 KÝ SỰ 07:00 MỸ NHÂN…

Like

Lịch phát sóng HTV4 ngày 23/4/2018

08:30 Ô CỬA TRÁI TIM 08:45 VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH 09:00 VỢ CHỒNG SON 10:00 GÓC LUẬT SƯ/ DIỄN ĐÀN NHÀ QUẢN LÝ 10:15 BẠN MUỐN HẸN HÒ 10:45 CHÍNH SÁCH ĐỜI SỐNG 11:03 NHÌN…

1 Like

Lịch phát sóng HTV4 ngày 22/4/2018

05:00 SỐNG KHỎE – SỐNG ĐẸP 05:30 THỂ DỤC CHO MỌI NGƯỜI 05:45 TÀI TỬ CẢI LƯƠNG: 06:15 TRUYỀN HÌNH THANH NIÊN 06:30 BẠN MUỐN HẸN HÒ 06:55 THÔNG ĐIỆP SÁNG TẠO 07:00 MỸ NHÂN…

2 Likes

Lịch phát sóng HTV4 ngày 21/4/2018

05:00 SỐNG KHỎE – SỐNG ĐẸP 05:30 THỂ DỤC CHO MỌI NGƯỜI 05:45 CHUYÊN ĐỀ ÂM NHẠC 06:15 SỨC KHỎE CHO MỌI NGƯỜI 06:45 TỎA SÁNG GIỮA ĐỜI THƯỜNG 07:00 CÂU TRUYỆN THỊ TRƯỜNG 07:15…

3 Likes

Lịch phát sóng HTV4 ngày 20/4/2018

05:00 THỂ THAO VÀ CUỘC SỐNG 05:30 THỂ DỤC CHO MỌI NGƯỜI 05:45 PHIM TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI 06:15 HÌNH HIỆU KÊNH 06:15 THƠ 06:30 GÓC LUẬT SƯ 07:00 MỸ NHÂN VÀO BẾP 07:15 TIN…

3 Likes

Lịch phát sóng HTV4 ngày 19/4/2018

05:00 SỐNG KHỎE – SỐNG ĐẸP 05:30 THỂ DỤC CHO MỌI NGƯỜI 05:45 PHIM TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI 06:15 CHÍNH SÁCH ĐỜI SỐNG 06:30 HOA CUỘC SỐNG 06:50 KÝ SỰ 07:00 CÂU TRUYỆN THỊ TRƯỜNG…

2 Likes

Lịch phát sóng HTV4 ngày 18/4/2018

05:00 SỐNG KHỎE – SỐNG ĐẸP 05:30 THỂ DỤC CHO MỌI NGƯỜI 05:45 PHIM TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI 06:15 SỨC KHỎE CHO MỌI NGƯỜI 06:30 BẾP YÊU THƯƠNG 06:50 KÝ SỰ 07:00 MỸ NHÂN VÀO…

3 Likes

Lịch phát sóng HTV4 ngày 17/4/2018

05:00 SỐNG KHỎE – SỐNG ĐẸP 05:30 THỂ DỤC CHO MỌI NGƯỜI 05:45 PHIM TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI 06:15 ĐẢNG VÀ CUỘC SỐNG 06:30 CẢNH BÁO AN TOÀN SỐNG 06:50 KÝ SỰ 07:00 MỸ NHÂN…

2 Likes

Lịch phát sóng HTV4 ngày 16/4/2018

05:00 Sống khỏe – Sống đẹp 05:30 Thể dục cho mọi người 05:45 Phim tài liệu nước ngoài 06:15 Nghệ thuật và cuộc sống 06:30 Làng quê trong tôi 06:50 Ký sự 07:00 Phim tài…

3 Likes

Lịch phát sóng HTV4 ngày 15/4/2018

05:00 SỐNG KHỎE – SỐNG ĐẸP 05:30 THỂ DỤC CHO MỌI NGƯỜI 05:45 TÀI TỬ CẢI LƯƠNG 06:15 TRUYỀN HÌNH THANH NIÊN 06:30 BẠN MUỐN HẸN HÒ 06:55 THÔNG ĐIỆP SÁNG TẠO 07:00 MỸ NHÂN…

4 Likes

Lịch phát sóng HTV4 ngày 14/4/2018

05:00 SỐNG KHỎE – SỐNG ĐẸP 05:30 THỂ DỤC CHO MỌI NGƯỜI 05:45 CHUYÊN ĐỀ ÂM NHẠC 06:15 SỨC KHỎE CHO MỌI NGƯỜI 06:45 TỎA SÁNG GIỮA ĐỜI THƯỜNG 07:00 CÂU TRUYỆN THỊ TRƯỜNG 07:15…

3 Likes
2018 © Lịch Truyền Hình. All rights reserved.