Lịch phát sóng HTV3 ngày 24/4/2018

06:00 NHỮNG NGƯỜI BẠN NGOÀI HÀNH TINH – TẬP 34 06:15 AI NHANH TRÍ HƠN – TẬP 100 – 103 06:30 QUẬN GIÓ – TẬP 1 07:00 PINKFONG – TẬP 67 07:30 PHIM HOẠT HÌNH:…

1 Like

Lịch phát sóng HTV3 ngày 23/4/2018

13:00 THIÊN THẦN NỔI GIẬN – TẬP 12 14:00 PHIM HOẠT HÌNH: HEO PEPPA + CẮM TRẠI+BÁNH PANCAKE+TRÔNG TRẺ+CÔNG CHÚA BUỒN NGỦ+BUỔI HỌC BA-LÊ 14:30 PINK FONG – TẬP 66 15:00 QUẬN GIÓ – TẬP…

1 Like

Lịch phát sóng HTV3 ngày 22/4/2018

06:00 LẮC LƯ CÙNG ÂM NHẠC – TẬP 9 – 10 06:30 HAI CÔ GÁI VÀ CỤC BỨU – TẬP 1 07:00 CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI: CÔ BÉ MASHA VÀ CHÚ GẤU XIẾC+ 7 CHÚ…

3 Likes

Lịch phát sóng HTV3 ngày 21/4/2018

06:00 LẮC LƯ CÙNG ÂM NHẠC – TẬP 7 – 8 06:30 KIỆN CÂY ĐA – TẬP 2 07:00 CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI: CÔ BÉ MASHA VÀ CHÚ GẤU XIẾC + THÁM TỬ MASHA+ĐÊM VŨ…

4 Likes

Lịch phát sóng HTV3 ngày 20/4/2018

06:00 NHỮNG NGƯỜI BẠN NGOÀI HÀNH TINH – TẬP 32 06:15 AI NHANH TRÍ HƠN – TẬP 95 – 97 06:30 KIỆN CÂY ĐA – TẬP 1 07:00 PINK FONG – TẬP 65 07:30 PHIM…

2 Likes

Lịch phát sóng HTV3 ngày 19/4/2018

NHỮNG NGƯỜI BẠN NGOÀI HÀNH TINH – TẬP 31 06:15 AI NHANH TRÍ HƠN – TẬP 92 – 94 06:30 AI MUA HÀNH TÔI 07:00 PINK FONG – TẬP 64 07:30 PHIM HOẠT HÌNH: HEO…

3 Likes

Lịch phát sóng HTV3 ngày 18/4/2018

06:00 NHỮNG NGƯỜI BẠN NGOÀI HÀNH TINH – TẬP 30 06:15 AI NHANH TRÍ HƠN – TẬP 89 – 91 06:30 HAI CÔ GÁI VÀ CỤC BỨU – TẬP 2 07:00 PINKFONG – TẬP 63…

3 Likes

Lịch phát sóng HTV3 ngày 17/4/2018

06:00 NHỮNG NGƯỜI BẠN NGOÀI HÀNH TINH – TẬP 29 06:15 AI NHANH TRÍ HƠN – TẬP 86 – 88 06:30 HAI CÔ GÁI VÀ CỤC BỨU – TẬP 1 07:00 PINKFONG – TẬP 62…

3 Likes

Lịch phát sóng HTV3 ngày 16/4/2018

4 Likes

Lịch phát sóng HTV3 ngày 15/4/2018

06:00 NGHỆ THUẬT CUỘC SỐNG – TẬP 226 – 228 07:00 CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI: CÔ BÉ MASHA VÀ CHÚ GẤU XIẾC + CHIẾC CHỔI BAY+CHẢI RĂNG THẬT SẠCH+CÔ EM HỌ+CHUYẾN ĐI TUYỆT VỜI 07:30…

6 Likes

Lịch phát sóng HTV3 ngày 14/4/2018

06:00 NGHỆ THUẬT CUỘC SỐNG – TẬP 223 – 225 07:00 CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI: CÔ BÉ MASHA VÀ CHÚ GẤU XIẾC + CƠN NẤC KHÔNG DỪNG+ĐỨA TRẺ BỊ BỎ RƠI+SỬA CHỮA NHÀ+MASHA CHƠI CỜ…

5 Likes
2018 © Lịch Truyền Hình. All rights reserved.