Lịch phát sóng HTV2 ngày 24/4/2018

05:45 TIẾP SÓNG BẢN TIN BUỔI SÁNG 06:25 NUÔI DƯỠNG TÂM HỒN 06:30 SAO VÀ SỰ KIỆN 07:00 KPOP CHỌN LỌC 07:55 NUÔI DƯỠNG TÂM HỒN 08:00 KHÁM PHÁ MALAYSIA CÙNG MARTIN YAN – PHẦN…

Like

Lịch phát sóng HTV2 ngày 23/4/2018

2:45 THÂM CUNG ĐỘC KẾ 13:45 THÂM CUNG ĐỘC KẾ 14:45 SAO VÀ SỰ KIỆN 15:15 KPOP CHỌN LỌC 16:25 NUÔI DƯỠNG TÂM HỒN 16:30 KHÁM PHÁ MALAYSIA CÙNG MARTIN YAN – PHẦN 2 17:00…

1 Like

Lịch phát sóng HTV2 ngày 22/4/2018

05:45 TIẾP SÓNG BẢN TIN BUỔI SÁNG 06:25 NUÔI DƯỠNG TÂM HỒN 06:30 SAO VÀ SỰ KIỆN 07:00 KPOP CHỌN LỌC 07:55 NUÔI DƯỠNG TÂM HỒN 08:00 CHUYỆN KHÓ ĐỠ 09:00 YÊU KHÔNG KIỂM SOÁT…

2 Likes

Lịch phát sóng HTV2 ngày 21/4/2018

05:45 TIẾP SÓNG BẢN TIN BUỔI SÁNG 06:25 NUÔI DƯỠNG TÂM HỒN 06:30 SAO THẾ GIỚI 07:00 SAO VÀ SỰ KIỆN 07:55 NUÔI DƯỠNG TÂM HỒN 08:00 KPOP CHỌN LỌC 08:30 KHÁM PHÁ MALAYSIA CÙNG…

3 Likes

Lịch phát sóng HTV2 ngày 20/4/2018

05:45 TIẾP SÓNG BẢN TIN BUỔI SÁNG 06:25 NUÔI DƯỠNG TÂM HỒN 06:30 KHÁM PHÁ MALAYSIA CÙNG MARTIN YAN – PHẦN 2 07:00 CHUYỆN KHÓ ĐỠ 07:55 NUÔI DƯỠNG TÂM HỒN 08:00 SAO VÀ SỰ…

1 Like

Lịch phát sóng HTV2 ngày 19/4/2018

00:00 Giải trí Mỹ (41T): Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 12 – 4 01:00 Phim truyện TQ (37T): Thâm cung độc kế – 17,18 02:30 Phim truyện VN (41T): Những cô nàng độc…

1 Like

Lịch phát sóng HTV2 ngày 18/4/2018

00:00 Giải trí HQ (104T): Chuyện khó đỡ – 11 01:00 Phim truyện TQ (37T): Thâm cung độc kế – 15,16 02:30 Phim truyện VN (41T): Những cô nàng độc thân làm mẹ – 3…

2 Likes

Lịch phát sóng HTV2 ngày 17/4/2018

3 Likes

Lịch phát sóng HTV2 ngày 16/4/2018

4 Likes

Lịch phát sóng HTV2 ngày 15/4/2018

05:45 TIẾP SÓNG BẢN TIN BUỔI SÁNG 06:25 NUÔI DƯỠNG TÂM HỒN 06:30 SAO VÀ SỰ KIỆN 07:00 KPOP CHỌN LỌC 07:55 NUÔI DƯỠNG TÂM HỒN 08:00 CHUYỆN KHÓ ĐỠ 09:00 NGƯỜI TÌNH ÁNH TRĂNG…

3 Likes

Lịch phát sóng HTV2 ngày 14/4/2018

05:45 TIẾP SÓNG BẢN TIN BUỔI SÁNG 06:25 NUÔI DƯỠNG TÂM HỒN 06:30 SAO THẾ GIỚI 07:00 SAO VÀ SỰ KIỆN 07:55 NUÔI DƯỠNG TÂM HỒN 08:00 KPOP CHỌN LỌC 08:30 KHÁM PHÁ MALAYSIA CÙNG…

4 Likes
2018 © Lịch Truyền Hình. All rights reserved.