Lịch phát sóng HTV1 ngày 24/4/2018

06:05 CHƯƠNG TRÌNH 60 GIÂY 06:35 THỂ THAO TỔNG HỢP 07:00 BẢN TIN BUỔI SÁNG 07:15 AN TOÀN GIAO THÔNG TP 07:45 CHƯƠNG TRÌNH 60 GIÂY 08:15 KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 08:45 PHÓNG SỰ LIÊN…

Like

Lịch phát sóng HTV1 ngày 23/4/2018

08:45 PHÓNG SỰ LIÊN HOAN PHIM 09:15 PHÓNG SỰ LIÊN HOAN PHIM: KẾT NỐI NGƯỜI VÀ VIỆC 09:40 CHƯƠNG TRÌNH VHNTTG 10:05 CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI 10:35 CHƯƠNG TRÌNH TỔNG HỢP 11:10 DỰ BÁO THỜI…

1 Like

Lịch phát sóng HTV1 ngày 22/4/2018

06:05 CHƯƠNG TRÌNH 60 GIÂY 06:35 THỂ THAO TỔNG HỢP 07:00 BẢN TIN BUỔI SÁNG 07:15 AN TOÀN GIAO THÔNG TP 07:45 CHƯƠNG TRÌNH 60 GIÂY 08:15 KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 08:45 TOÀN DÂN PHÒNG…

1 Like

Lịch phát sóng HTV1 ngày 21/4/2018

06:05 CHƯƠNG TRÌNH 60 GIÂY 06:35 THỂ THAO TỔNG HỢP 07:00 BẢN TIN BUỔI SÁNG 07:15 AN TOÀN GIAO THÔNG TP 07:45 CHƯƠNG TRÌNH 60 GIÂY 08:15 KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 08:45 PHÓNG SỰ LIÊN…

3 Likes

Lịch phát sóng HTV1 ngày 20/4/2018

06:05 CHƯƠNG TRÌNH 60 GIÂY 06:35 THỂ THAO TỔNG HỢP 07:00 BẢN TIN BUỔI SÁNG 07:15 AN TOÀN GIAO THÔNG TP 07:45 CHƯƠNG TRÌNH 60 GIÂY 08:15 KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 08:45 TOÀN DÂN PHÒNG…

1 Like

Lịch phát sóng HTV1 ngày 19/4/2018

06:05 CHƯƠNG TRÌNH 60 GIÂY 06:35 THỂ THAO TỔNG HỢP 07:00 BẢN TIN BUỔI SÁNG 07:15 AN TOÀN GIAO THÔNG TP 07:45 CHƯƠNG TRÌNH 60 GIÂY 08:15 KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 08:45 TOÀN DÂN PHÒNG…

1 Like

Lịch phát sóng HTV1 ngày 18/4/2018

06:05 CHƯƠNG TRÌNH 60 GIÂY 06:35 THỂ THAO TỔNG HỢP 07:00 BẢN TIN BUỔI SÁNG 07:15 AN TOÀN GIAO THÔNG TP 07:45 CHƯƠNG TRÌNH 60 GIÂY 08:15 KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 08:45 PHÓNG SỰ LIÊN…

3 Likes

Lịch phát sóng HTV1 ngày 17/4/2018

06:05 CHƯƠNG TRÌNH 60 GIÂY 06:35 THỂ THAO TỔNG HỢP 07:00 BẢN TIN BUỔI SÁNG 07:15 AN TOÀN GIAO THÔNG TP 07:45 CHƯƠNG TRÌNH 60 GIÂY 08:15 KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 08:45 PHÓNG SỰ LIÊN…

2 Likes

Lịch phát sóng HTV1 ngày 16/4/2018

06:05 Chương trình 60 giây 06:35 Món ngon quê Việt 07:00 Bản tin buổi sáng 07:15 An toàn giao thông TP 07:45 Chương trình 60 giây 08:15 Khoa học công nghệ 08:45 Phóng sự Liên…

2 Likes

Lịch phát sóng HTV1 ngày 15/4/2018

06:05 CHƯƠNG TRÌNH 60 GIÂY 06:35 THỂ THAO TỔNG HỢP 07:00 BẢN TIN BUỔI SÁNG 07:15 AN TOÀN GIAO THÔNG TP 07:45 CHƯƠNG TRÌNH 60 GIÂY 08:15 KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 08:45 TOÀN DÂN PHÒNG…

3 Likes

Lịch phát sóng HTV1 ngày 14/4/2018

06:05 CHƯƠNG TRÌNH 60 GIÂY 06:35 THỂ THAO TỔNG HỢP 07:00 BẢN TIN BUỔI SÁNG 07:15 AN TOÀN GIAO THÔNG TP 07:45 CHƯƠNG TRÌNH 60 GIÂY 08:15 KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 08:45 PHÓNG SỰ LIÊN…

2 Likes
2018 © Lịch Truyền Hình. All rights reserved.