Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 24/4/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:50 Chuyên mục: Dân số và phát triển 06:05 Mê Kông ký sự T27 06:30 Thời sự TTV (Chào ngày mới) 06:45 Chuyên đề: Công…

Like

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 23/4/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:50 Chuyên mục: Bảo hiểm xã hội 06:05 Mê Kông ký sự T26 06:30 Thời sự TTV (Chào ngày mới) 06:45 Chuyên mục: Dân số…

Like

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 20/4/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:50 An ninh Tuyên Quang 06:05 Mê Kông ký sự T22 06:30 Thời sự TTV (Chào ngày mới) 06:45 Na Hang Đất và người 07:05…

4 Likes

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 19/4/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:50 Văn hóa xã hội 06:05 Mê Kông ký sự T21 06:30 Thời sự TTV (Chào ngày mới) 06:45 An ninh Tuyên Quang 07:05 Sắc…

2 Likes

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 18/4/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:50 Chuyên đề Kinh tế: PCI nhìn từ các chỉ số 06:05 Mê Kông ký sự T20 06:30 Thời sự TTV (Chào ngày mới) 06:45…

4 Likes

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 17/4/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:50 Quốc phòng toàn dân 06:05 Mê Kông ký sự T19 06:30 Thời sự TTV (Chào ngày mới) 06:45 Chuyên đề Kinh tế: PCI nhìn…

3 Likes

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 16/4/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:50 Chuyên mục: Quân sự quốc phòng quân khu II 06:05 Mê Kông ký sự T17 06:30 Thời sự TTV (Chào ngày mới) 06:45 Đảng…

3 Likes

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 15/4/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:50 Chuyên đề: Thành phố Tuyên Quang tạo việc làm 06:05 Mê Kông ký sự T16 06:30 Thời sự TTV (Chào ngày mới) 06:45 Na…

2 Likes

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 14/4/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:50 Chuyên mục: Quân sự quốc phòng quân khu II 06:05 Mê Kông ký sự T15 06:30 Thời sự TTV (Chào ngày mới) 06:45 Chuyên…

2 Likes

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 13/4/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:50 Chuyên đề Kinh tế: PCI nhìn từ các chỉ số 06:05 Mê Kông ký sự T14 06:30 Thời sự TTV (Chào ngày mới) 06:45…

4 Likes

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 12/4/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:50 Tổ quốc và người lính hải quân 06:05 Mê Kông ký sự T13 06:30 Thời sự TTV (Chào ngày mới) 06:45 Chuyên đề Kinh…

4 Likes
2018 © Lịch Truyền Hình. All rights reserved.