Lịch phát sóng Tiền Giang TV ngày 22/4/2018

BUỔI SÁNG 5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình 5h03 Ca nhạc 5h30 Thể dục buổi sáng 6h00 Thế giới đó đây : Những dòng sông lớn ở Châu Phi 6h20 Tiết mục :…

1 Like

Lịch phát sóng Tiền Giang TV ngày 21/4/2018

BUỔI SÁNG 5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình 5h03 Ca nhạc 5h30 Thể dục buổi sáng 6h00 Thế giới đó đây : Những dòng sông lớn ở Châu Phi 6h20 Tiết mục :…

3 Likes

Lịch phát sóng Tiền Giang TV ngày 20/4/2018

BUỔI SÁNG 5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình 5h03 Ca nhạc 5h30 Thể dục buổi sáng 6h00 Thế giới đó đây : Những dòng sông lớn ở Châu Phi 6h20 Tiết mục :…

Like

Lịch phát sóng Tiền Giang TV ngày 19/4/2018

BUỔI SÁNG 5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình 5h03 Ca nhạc 5h30 Thể dục buổi sáng 6h00 Chương trình : Thế giới những hòn đảo _ Đảo lớn và Đảo lửa 6h20 Tiết…

2 Likes

Lịch phát sóng Tiền Giang TV ngày 18/4/2018

BUỔI SÁNG 5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình 5h03 Ca nhạc 5h30 Thể dục buổi sáng 6h00 Chương trình : Thế giới những hòn đảo _ Ngọn Hải đăng 6h20 Tiết mục :…

2 Likes

Lịch phát sóng Tiền Giang TV ngày 17/4/2018

BUỔI SÁNG 5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình 5h03 Ca nhạc 5h30 Thể dục buổi sáng 6h00 Chương trình : Thế giới những hòn đảoòa_Lofeten và Iceland 6h20 Tiết mục : An Toàn…

2 Likes

Lịch phát sóng Tiền Giang TV ngày 16/4/2018

BUỔI SÁNG 5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình 5h03 Ca nhạc 5h30 Thể dục buổi sáng 6h00 Chương trình : Thế giới những hòn đảo _ The Canaries 6h20 Tiết mục : An…

2 Likes

Lịch phát sóng Tiền Giang TV ngày 15/4/2018

BUỔI SÁNG 5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình 5h03 Ca nhạc 5h30 Thể dục buổi sáng 6h00 Phim tài liệu : Hào khí Nguyễn Trung Trực 6h20 Tiết mục : An Toàn Giao…

2 Likes

Lịch phát sóng Tiền Giang TV ngày 14/4/2018

BUỔI SÁNG 5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình 5h03 Ca nhạc 5h30 Thể dục buổi sáng 6h00 Phim tài liệu : Làng nón quê tôi 6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông…

2 Likes

Lịch phát sóng Tiền Giang TV ngày 13/4/2018

BUỔI SÁNG 5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình 5h03 Ca nhạc 5h30 Thể dục buổi sáng 6h00 Phim tài liệu : Lưu Hữu Phước – Sự nghiệp âm nhạc 6h20 Tiết mục :…

2 Likes

Lịch phát sóng Tiền Giang TV ngày 12/4/2018

BUỔI SÁNG 5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình 5h03 Ca nhạc 5h30 Thể dục buổi sáng 6h00 Phim tài liệu : Sức sống từ dân gian 6h20 Tiết mục : An Toàn Giao…

2 Likes
2018 © Lịch Truyền Hình. All rights reserved.