Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 23/4/2018

05h30Giới thiệu chương trình 05h35văn bản chính sách 05h40Văn hóa toàn cảnh 05h50Nhịp cầu y tế – Trĩ mũi và phương pháp điều trị 06h00Bản tin sáng 06h15Bản tin Thế giới 06h25Phim hoạt hình –…

Like

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 20/4/2018

05h30Giới thiệu chương trình 05h35văn bản chính sách 05h40văn hóa toàn cảnh 05h50nhịp cầu y tế – Rối loạn khứu giác 06h00Bản tin sáng 06h15Bản tin thế giới 06h25Phim hoạt hình – Những chiếc xe…

5 Likes

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 19/4/2018

05h30Giới thiệu chương trình 05h35Văn bản chính sách 05h40văn hóa toàn cảnh 05h50Nhịp cầu y tế – Phòng và điều trị giãn bể thận 06h00Bản tin sáng 06h15Bản tin thế giới 06h25Phim hoạt hình –…

1 Like

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 18/4/2018

05h30Giới thiệu chương trình 05h32Văn bản chính sách 05h40Văn hóa toàn cảnh 05h50Nhịp cầu y tế – Đau đầu do viêm mũi xoang 06h00Bản tin sáng 06h15Bản tin thế giới 06h25Phim hoạt hình – Những…

1 Like

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 17/4/2018

Giới thiệu chương trình 05h32Văn bản chính sách 05h35Văn hóa toàn cảnh 05h50Nhịp cầu y tế – Dinh dưỡng cho người mắc bệnh tiểu đường 06h00Bản tin sáng 06h10Bản tin thế giới 06h20Phim hoạt hình…

3 Likes

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 16/4/2018

05h30Giới thiệu chương trình 05h35văn bản chính sách 05h40Văn hóa toàn cảnh 05h50Nhịp cầu y tế – Liệt mặt ngoại biên nhận biết và cách điều trị 06h00Bản tin sáng 06h15Bản tin Thế giới 06h25Phim…

3 Likes

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 13/4/2018

05h30Giới thiệu chương trình 05h35văn bản chính sách 05h40văn hóa toàn cảnh 05h50nhịp cầu y tế – Còi xương ở trẻ em – nhận biết và cách phòng tránh 06h00Bản tin sáng 06h15Bản tin thế…

3 Likes

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 12/4/2018

Giới thiệu chương trình 05h35Văn bản chính sách 05h40văn hóa toàn cảnh 05h50Nhịp cầu y tế – Nhận biết và cách điều trị viêm ống tai ngoài 06h00Bản tin sáng 06h15Bản tin thế giới 06h25Phim…

2 Likes

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 11/4/2018

05h30Giới thiệu chương trình 05h32Văn bản chính sách 05h40Văn hóa toàn cảnh 05h50Nhịp cầu y tế – Phòng và điều trị rối loạn tiêu hóa 06h00Bản tin sáng 06h15Bản tin thế giới 06h25Phim hoạt hình…

2 Likes

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 10/4/2018

05h32Văn bản chính sách 05h35Văn hóa toàn cảnh 05h50Nhịp cầu y tế – Polyp túi mất 06h00Bản tin sáng 06h10Bản tin thế giới 06h20Phim hoạt hình – Những chiếc xe tăng tinh nghịch – tập…

3 Likes

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 8/4/2018

05h30Giới thiệu chương trình 05h35văn bản chính sách 05h40Văn hóa toàn cảnh 05h50Nhịp cầu y tế – Nhận biết và điều trị bệnh nóng gan 06h00Bản tin sáng 06h15Bản tin Thế giới 06h25Phim hoạt hình…

1 Like
2018 © Lịch Truyền Hình. All rights reserved.