Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 16/4/2018

05g00 Thể dục buổi sáng 05g05 Phim tài liệu 05g20 CM: Xây dựng Đảng (PL) 05g50 Khởi động ngày mới 6g00 Ca nhạc 6g30 Phim truyện Ấn Độ 7g05 Giải trí nước ngoài 8g30 CM:…

3 Likes

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 9/4/2018

05g00 Thể dục buổi sáng 05g05 Phim tài liệu 05g20 CM: HT và LTTTĐĐPCHCM (PL) 05g50 Khởi động ngày mới 6g00 Ca nhạc 6g30 Phim truyện Ấn Độ 7g05 Giải trí nước ngoài 8g30 CM:…

2 Likes

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 8/4/2018

Nhạc hiệu đài – Giới thiệu CT 05g00 Thể dục buổi sáng 05g05 Nhìn ra thế giới 05g20 Bản tin tiếng Anh ( PL) 05g50 Khởi động ngày mới 6g00 Tây Ninh vùng đất con…

3 Likes

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 7/4/2018

Nhạc hiệu đài – Giới thiệu CT 05g00 Thể dục buổi sáng 05g05 Thế giới động vật 05g20 CM : Hộp thư bạn xem đài ( PL ) 05g50 Tây Ninh chào ngày mới 6g00…

2 Likes

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 6/4/2018

Nhạc hiệu đài – Giới thiệu CT 05g00 Thể dục buổi sáng 05g05 Nhìn ra thế giới 05g20 CM: Hành trình phát triển ( PL ) 05g50 Tây Ninh chào ngày mới 6g00 Ca nhạc…

1 Like

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 2/4/2018

05g00 Thể dục buổi sáng 05g05 Phim tài liệu 05g20 CM: Thi đua ái quốc (PL) 05g50 Khởi động ngày mới 6g00 Ca nhạc 6g30 Phim truyện Ấn Độ 7g05 Giải trí nước ngoài 8g30…

4 Likes

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 31/3/2018

Nhạc hiệu đài – Giới thiệu CT 05g00 Thể dục buổi sáng 05g05 Thế giới động vật 05g20 CM: Hộp thư bạn xem đài ( PL ) 05g50 Tây Ninh chào ngày mới 6g00 Hài…

3 Likes

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 30/3/2018

Nhạc hiệu đài – Giới thiệu CT 05g00 Thể dục buổi sáng 05g05 Nhìn ra thế giới 05g20 CM: Hướng nghiệp việc làm ( PL ) 05g50 Tây Ninh chào ngày mới 6g00 Ca nhạc…

1 Like

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 29/3/2018

Nhạc hiệu Đài – Chào cờ – Giới thiệu chương trình 5g00 Bài tập thể dục buổi sáng 5g05 Sức sống miền Đông 5g20 CM: Agribank Tây Ninh – 30 năm đồng hành cùng sự…

1 Like

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 28/3/2018

Nhạc hiệu đài – Giới thiệu CT 05g00 Thể dục buổi sáng 05g05 Phim tài liệu 05g20 CM: Nông nghiệp Tây Ninh (PL ) 05g50 Tây Ninh chào ngày mới 6g00 Ca nhạc 6g30 Phim…

3 Likes

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 26/3/2018

Nhạc hiệu đài – Giới thiệu CT 05g00 Thể dục buổi sáng 05g05 Phim tài liệu 05g20 CM: HT và LTTTĐĐPDHCM (PL) 05g50 Khởi động ngày mới 6g00 Ca nhạc 6g30 Phim truyện Ấn Độ…

7 Likes
2018 © Lịch Truyền Hình. All rights reserved.