Lịch phát sóng Quảng Nam TV ngày 29/4/2018

5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 24 6h00: Quảng Nam ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị…

Like

Lịch phát sóng Quảng Nam TV ngày 28/4/2018

5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 23 6h00: Quảng Nam ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị…

Like

Lịch phát sóng Quảng Nam TV ngày 27/4/2018

5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 61 6h00: Quảng Nam ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị…

Like

Lịch phát sóng Quảng Nam TV ngày 26/4/2018

5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 60 6h00: Quảng Nam ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị…

Like

Lịch phát sóng Quảng Nam TV ngày 25/4/2018

5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Phim tài liệu: Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương 6h00: Quảng Nam ngày mới 6h30: Tiếp sóng THTT Lễ dâng hương tưởng…

Like

Lịch phát sóng Quảng Nam TV ngày 24/4/2018

5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 58 6h00: Quảng Nam ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị…

Like

Lịch phát sóng Quảng Nam TV ngày 23/4/2018

5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát yêu thích 6h00: Quảng Nam ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị trường 6h35: Tạp…

Like

Lịch phát sóng Quảng Nam TV ngày 22/4/2018

5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 22 6h00: Quảng Nam ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị…

1 Like

Lịch phát sóng Quảng Nam TV ngày 21/4/2018

5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 21 6h00: Quảng Nam ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị…

1 Like

Lịch phát sóng Quảng Nam TV ngày 20/4/2018

5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 57 6h00: Quảng Nam ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị…

Like

Lịch phát sóng Quảng Nam TV ngày 19/4/2018

5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 56 6h00: Quảng Nam ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị…

1 Like
2018 © Lịch Truyền Hình. All rights reserved.