Lịch phát sóng Nghệ An TV ngày 23/4/2018

00:00 Phim truyện: Hạnh phúc cuối con đường- Tập 14 00:45 Bản tin Sức khỏe và Đời sống 00:55 Khám phá Việt Nam: Báu Vật Cung đình 01:15 Quản lý thị trường: Báo động tình…

Like

Lịch phát sóng Nghệ An TV ngày 20/4/2018

00:00 Phim truyện: Hạnh phúc cuối con đường- Tập 11 00:45 Bản tin Sức khỏe và Đời sống 00:55 Khám phá Việt Nam: Cánh chim đi cùng năm tháng 01:15 Phóng sự: Đổi mới hoạt…

4 Likes

Lịch phát sóng Nghệ An TV ngày 19/4/2018

00:00 Phim truyện: Hạnh phúc cuối con đường- Tập 10 00:45 Bản tin Sức khỏe và Đời sống 00:55 Khám phá Việt Nam: Cá Thịnh của để dành 01:15 Ký sự Sông Lam- Tập 8…

5 Likes

Lịch phát sóng Nghệ An TV ngày 18/4/2018

00:00 Phim truyện: Hạnh phúc cuối con đường- Tập 9 00:45 Bản tin Sức khỏe và Đời sống 00:55 Khám phá Việt Nam: Cá còi- Loài cá kỳ dị nhất Việt Nam 01:15 Dân tộc…

2 Likes

Lịch phát sóng Nghệ An TV ngày 17/4/2018

00:00 Phim truyện: Hạnh phúc cuối con đường- Tập 8 00:45 Bản tin Sức khỏe và Đời sống 00:55 Khám phá Việt Nam:Bức tượng cổ 01:15 Chuyên đề địa phương : Xây dựng Nông thôn…

3 Likes

Lịch phát sóng Nghệ An TV ngày 16/4/2018

00:00 Phim truyện: Hạnh phúc cuối con đường- Tập 7 00:45 Bản tin Sức khỏe và Đời sống 00:55 Khám phá Việt Nam: Chiến hào không bờ đắp 01:15 Chuyên đề: vì sao Đề án…

1 Like

Lịch phát sóng Nghệ An TV ngày 15/4/2018

00:00 Phim truyện: Hạnh phúc cuối con đường- Tập 6 00:45 Bản tin Sức khỏe và Đời sống 00:55 Khám phá Việt Nam: Bộ sưu tập Hoàng bào quý hiếm 01:15 Nhịp cầu nhân ái…

1 Like

Lịch phát sóng Nghệ An TV ngày 14/4/2018

00:00 Phim truyện: Hạnh phúc cuối con đường- Tập 5 00:45 Bản tin Sức khỏe và Đời sống 00:55 Khám phá Việt Nam: Bộ sưu tập Hoàng bào 01:15 Chuyên mục Quốc phòng toàn dân…

5 Likes

Lịch phát sóng Nghệ An TV ngày 13/4/2018

00:00 Phim truyện: Hạnh phúc cuối con đường- Tập 4 00:45 Bản tin Sức khỏe và Đời sống 00:55 Khám phá Việt Nam: Bộ kinh Pháp hoa 01:15 Ký sự Sông Lam- Tập 7 01:30…

2 Likes

Lịch phát sóng Nghệ An TV ngày 12/4/2018

00:00 Phim truyện: Hạnh phúc cuối con đường- Tập 3 00:45 Bản tin Sức khỏe và Đời sống 00:55 Khám phá Việt Nam: Bộ kinh bằng lá 01:15 Phim tài liệu: Thầm lặng đóa xương…

3 Likes

Lịch phát sóng Nghệ An TV ngày 11/4/2018

0:00 Phim truyện: Hạnh phúc cuối con đường- Tập 2 00:45 Bản tin Sức khỏe và Đời sống 00:55 Khám phá Việt Nam: Bình Định- Những thế võ bí truyền 01:15 Chuyên đề địa phương:…

7 Likes
2018 © Lịch Truyền Hình. All rights reserved.