Lịch phát sóng Long An TV ngày 26/4/2018

Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 5:00 Ca nhạc 5:05 Vượt qua hiểm nghèo: Khó khăn chất chồng 5:20 Khám phá thế giới: Thể thao mạo hiểm 5:35 Bản tin thời sự buổi sáng…

Like

Lịch phát sóng Long An TV ngày 25/4/2018

Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 5:00 Ca nhạc 5:05 An ninh Long An: Cảnh giác với thủ đoạn cướp tài sản 5:15 Góc thư giãn 5:30 Bản tin thời sự buổi sáng 6:00…

Like

Lịch phát sóng Long An TV ngày 24/4/2018

Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 5:00 Ca nhạc 5:05 Vì chủ quyền an ninh biên giới: Bộ đội biên phòng Long Khốt phát huy truyền thông anh hùng 5:20 Thế giới động vật…

Like

Lịch phát sóng Long An TV ngày 23/4/2018

5:00 Ca nhạc 5:05 Năng động miền Tây: Vua Mít không hạt 5:20 Khám phá thế giới: Thể thao mạo hiểm 5:35 Bản tin thời sự buổi sáng 6:00 Xem gì trên LA 34? (…

Like

Lịch phát sóng Long An TV ngày 22/4/2018

Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 5:00 Ca nhạc 5:05 Chuyên đề Pháp luật: Bức xúc từ đặt cọc mua mía 5:20 Thế giới động vật 5:35 Bản tin thời sự buổi sáng 6:00…

2 Likes

Lịch phát sóng Long An TV ngày 21/4/2018

5:00 Ca nhạc 5:05 Chuyên đề kinh tế: Long An – 20 năm thu hút đầu tư 5:20 Góc thư giãn 5:35 Bản tin thời sự buổi sáng 6:00 Nóng 24 giờ 6:20 Bản tin…

2 Likes

Lịch phát sóng Long An TV ngày 20/4/2018

5:00 Ca nhạc 5:05 An toàn giao thông: Xử lý xe tải, xe khách 5:20 Thế giới động vật 5:35 Bản tin thời sự buổi sáng 6:00 Nóng 24 giờ 6:15 Bản tin kinh tế…

1 Like

Lịch phát sóng Long An TV ngày 19/4/2018

Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 5:00 Ca nhạc 5:05 Vượt qua hiểm nghèo: Lời kêu cứu của bà Thang 5:20 Khám phá thế giới: Thể thao mạo hiểm 5:35 Bản tin thời sự…

3 Likes

Lịch phát sóng Long An TV ngày 18/4/2018

Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 5:00 Ca nhạc 5:05 An ninh Long An: Cảnh sát hình sự thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy 5:15 Góc thư giãn 5:30 Bản tin thời sự…

1 Like

Lịch phát sóng Long An TV ngày 17/4/2018

Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 5:00 Ca nhạc 5:05 Quốc phòng toàn dân: Vững mạnh toàn diện trên địa bàn biên giới 5:20 Thế giới động vật 5:35 Bản tin thời sự buổi…

2 Likes

Lịch phát sóng Long An TV ngày 16/4/2018

5:00 Ca nhạc 5:05 Học nhau làm giàu: Ý chí vươn lên làm giàu của nông dân vùng biên giới 5:20 Khám phá thế giới: Thể thao mạo hiểm 5:35 Bản tin thời sự buổi…

2 Likes
2018 © Lịch Truyền Hình. All rights reserved.