Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 23/4/2018

04:57 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình 05:00 Truyền hình thực tế tiếng Dao: Mô hình trồng quế thôn Khe Bá xã Phú Nhuận 05:20 Ca nhạc tiếng Dao 05:30 Thời sự Lào Cai…

Like

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 19/4/2018

04:57 Nhạc hiệu+ Giới thiệu chương trình 05:00 Thời sự tiếng Dao 05:15 Ca nhạc tiếng Dao 05:30 Lào Cai ngày mới 05:45 Phim thiếu nhi: Cuộc phiêu lưu của mèo Chi – T13 06:00…

1 Like

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 18/4/2018

04:57 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình 05:00 Thời sự tiếng Mông 05:20 Ca nhạc tiếng Mông 05:30 Thời sự Lào Cai 05:50 An toàn giao thông 05:55 Trailer 06:00 Phim truyện: Đoạt tình…

2 Likes

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 17/4/2018

04:57 Nhạc hiệu+ Giới thiệu chương trình 05:00 Dân tộc và phát triển tiếng Mông: Đồng bào DTTS phối hợp với Đồn Biên phòng bảo vệ ANBG (MK) 05:30 Lào Cai ngày mới 05:55 Phim…

2 Likes

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 16/4/2018

04:57 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình 05:00 Truyền hình thực tế tiếng Dao 05:20 Ca nhạc tiếng Dao 05:30 Thời sự Lào Cai 05:50 An toàn giao thông 05:55 kết nối 06:00 Phim…

Like

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 13/4/2018

04:57 Nhạc hiệu+ Giới thiệu chương trình 05:00 Thời sự tiếng Mông 05:15 Ca nhạc tiếng Mông 05:30 Thời sự 05:50 An toàn giao thông 05:55 Trailer 06:00 Phim truyện: Đoạt tình – T35 06:50…

2 Likes

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 12/4/2018

04:57 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình 05:00 Thời sự tiếng Dao 05:15 Ca nhạc tiếng Dao 05:30 Lào Cai ngày mới 05:45 Phim thiếu nhi: Cuộc phiêu lưu của mèo Chi – T6…

3 Likes

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 11/4/2018

04:57 Nhạc hiệu+ Giới thiệu chương trình 05:00 Thời sự tiếng Mông 05:15 Ca nhạc tiếng Mông 05:30 Thời sự 05:50 An toàn giao thông 05:55 Trailer 06:00 Phim truyện: Đoạt tình – T33 06:50…

Like

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 10/4/2018

04:57 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình 05:00 Dân tộc và phát triển tiếng Dao 05:30 Lào Cai ngày mới 05:45 Phim thiếu nhi: Cuộc phiêu lưu của mèo Chi – T4 06:00 Phim…

2 Likes

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 9/4/2018

04:57 Nhạc hiệu+ Giới thiệu chương trình 05:00 Truyền hình thực tế tiếng Dao 05:20 Ca nhạc tiếng Dao 05:30 Thời sự Lào Cai 05:55 kết nối 06:00 Phim truyện: Đoạt tình – T31 06:50…

Like

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 8/4/2018

04:57 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình 05:00 Thời sự tiếng Mông 05:20 Ca nhạc tiếng Mông 05:30 Thời sự 05:45 An toàn thực phẩm 05:55 Trailer 06:00 Phim truyện (Quảng cáo nếu có):…

1 Like
2018 © Lịch Truyền Hình. All rights reserved.