Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 23/4/2018

05:30 Giới thiệu chương trình thứ Hai 05:35 Thể dục buổi sáng 05:45 Chuyện nhà nông: Ông lão giỏi làm nông 06:00 Chương trình Thời sự của Đài Phát thanh – Truyền hình Lâm Đồng…

Like

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 21/4/2018

05:30 Giới thiệu chương trình thứ Bảy 05:35 Dạy võ trên truyền hình 05:45 Chuyên mục: Kinh tế hội nhập – Nỗ lực để bám trụ 06:00 Tư vấn du học Singapore – Hành trình…

1 Like

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 20/4/2018

05:30 Giới thiệu chương trình thứ Sáu 05:35 Thể dục buổi sáng 05:45 Chuyên mục: An toàn giao thông – Câu chuyện biển báo 06:00 Chương trình Thời sự của Đài Phát thanh – Truyền…

1 Like

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 19/4/2018

05:30 Giới thiệu chương trình thứ Năm 05:35 Dạy võ trên truyền hình 05:45 Chuyên mục: Đảng trong cuộc sống – Người Hà Nội trên đất Lâm Đồng 06:00 Chương trình Thời sự của Đài…

2 Likes

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 18/4/2018

05:30 Giới thiệu chương trình thứ Tư 05:35 Thể dục buổi sáng 05:45 Sức khỏe cho mọi người: Diễn đàn học hỏi và nâng cao kiến thức y khoa 06:00 Chương trình Thời sự của…

2 Likes

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 16/4/2018

05:30 Giới thiệu chương trình thứ Hai 05:35 Thể dục buổi sáng 05:45 Chuyện nhà nông: Thay đổi để phát triển 06:00 Chương trình Thời sự của Đài Phát thanh – Truyền hình Lâm Đồng…

1 Like

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 13/4/2018

05:30 Giới thiệu chương trình thứ Sáu 05:35 Thể dục buổi sáng 05:45 Chuyên mục: An toàn giao thông – Đà Lạt tăng cường công tác tuần tra đêm 06:00 Chương trình Thời sự của…

3 Likes

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 12/4/2018

05:30 Giới thiệu chương trình thứ Năm 05:35 Dạy võ trên truyền hình 05:45 Chuyên mục: Đảng trong cuộc sống – Đạ Tẻh hôm nay 06:00 Chương trình Thời sự của Đài Phát thanh –…

3 Likes

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 11/4/2018

05:30 Giới thiệu chương trình thứ Tư 05:35 Thể dục buổi sáng 05:45 Sức khỏe cho mọi người: Bệnh Glocom 06:00 Chương trình Thời sự của Đài Phát thanh – Truyền hình Lâm Đồng 06:30…

2 Likes

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 10/4/2018

05:30 Giới thiệu chương trình thứ Ba 05:35 Dạy võ trên truyền hình 05:45 Chuyên mục: Pháp luật và Đời sống – Phản ánh về tình trạng vi phạm luật Quản lý và bảo vệ…

Like

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 9/4/2018

05:30 Giới thiệu chương trình thứ Hai 05:35 Thể dục buổi sáng 05:45 Chuyện nhà nông: Thanh niên khởi nghiệp từ nuôi thỏ 06:00 Chương trình Thời sự của Đài Phát thanh – Truyền hình…

1 Like
2018 © Lịch Truyền Hình. All rights reserved.