Lịch phát sóng Hưng Yên TV ngày 23/4/2018

05:30 Thể dục buổi sáng 05:40 Phim tài liệu: Thu hút trí thức trẻ xã nghèo – phép thử niềm tin 06:00 Thời sự Hưng Yên 06:30 Thời sự đồng bằng sông Hồng 06:50 Phổ…

Like

Lịch phát sóng Hưng Yên TV ngày 19/4/2018

05:30 Thể dục buổi sáng 05:40 Phim tài liệu: Cuộc sống sau biến đổi 06:00 Thời sự Hưng Yên 06:30 Thời sự đồng bằng sông Hồng 06:50 Phổ biến pháp luật 07:00 Phim truyện :…

1 Like

Lịch phát sóng Hưng Yên TV ngày 18/4/2018

05:30 Thể dục buổi sáng 05:40 Phim tài liệu: Vùng biển chết lỗi tại ai 06:00 Thời sự Hưng Yên 06:30 Thời sự đồng bằng sông Hồng 06:50 Phổ biến pháp luật 07:00 Phim truyện…

1 Like

Lịch phát sóng Hưng Yên TV ngày 17/4/2018

05:30 Thể dục buổi sáng 05:40 Phim tài liệu: Con đường hạnh phúc 06:00 Thời sự Hưng Yên 06:30 Thời sự đồng bằng sông Hồng 06:50 Phổ biến pháp luật 07:00 Phim truyện : Thử…

1 Like

Lịch phát sóng Hưng Yên TV ngày 16/4/2018

05:30 Thể dục buổi sáng 05:40 Phim tài liệu: Móc ruột sông Đà 6:00 Thời sự Hưng Yên 06:25 Thông tin sức khỏe 06:30 Thời sự đồng bằng sông Hồng 07:00 Phim truyện: Thử thách…

1 Like

Lịch phát sóng Hưng Yên TV ngày 15/4/2018

05:30 Thể dục buổi sáng 05:40 Phim tài liệu: Nông dân thời hội nhập 06:00 Thời sự Hưng Yên 06:25 Phổ biến pháp luật 06:30 Thời sự đồng bằng sông Hồng 07:00 Phim truyện: Thử…

2 Likes

Lịch phát sóng Hưng Yên TV ngày 14/4/2018

05:30 Thể dục buổi sáng 05:40 Phim tài liệu: Câu chuyện sổ vàng người có công 06:00 Thời sự Hưng Yên 06:25 Thông tin sức khỏe 06:30 Thời sự đồng bằng sông Hồng 07:00 Phim…

3 Likes

Lịch phát sóng Hưng Yên TV ngày 13/4/2018

05:30 Thể dục buổi sáng 05:40 Phim tài liệu: Ám ảnh phao số 0 06:00 Thời sự Hưng Yên 06:25 Thông tin sức khỏe 06:30 Thời sự đồng bằng sông Hồng 06:50 Phổ biến pháp…

4 Likes

Lịch phát sóng Hưng Yên TV ngày 12/4/2018

5:30 Thể dục buổi sáng 05:40 Phim tài liệu: Khắc tinh ỷ lại 06:00 Thời sự Hưng Yên 06:30 Thời sự đồng bằng sông Hồng 06:50 Phổ biến pháp luật 07:00 Phim truyện: Thử thách…

2 Likes

Lịch phát sóng Hưng Yên TV ngày 11/4/2018

05:30 Thể dục buổi sáng 05:40 Phim tài liệu: Tộc Lá Vàng bao giờ mới biết định canh 06:00 Thời sự Hưng Yên 06:30 Thời sự đồng bằng sông Hồng 06:50 Phổ biến pháp luật…

2 Likes

Lịch phát sóng Hưng Yên TV ngày 10/4/2018

05:30 Thể dục buổi sáng 05:40 Phim tài liệu: 06:00 Thời sự Hưng Yên 06:30 Thời sự đồng bằng sông Hồng 06:50 Phổ biến pháp luật 07:00 Phim truyện: Thử thách cuộc sống – tập…

2 Likes
2018 © Lịch Truyền Hình. All rights reserved.