Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 23/4/2018

00:00 Phim truyện :Ngũ Thử đại náo Đông Kinh – Tập 11,12 01:30 Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren-Tập 13,14 03:00 Ca cổ 03:45 Tạp chí thể thao 04:15 Ký sự: Đường Trường Sơn…

Like

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 19/4/2018

00:00 Phim truyện :Ngũ Thử đại náo Đông Kinh- Tập 3,4 01:30 Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren -Tập5,6 03:00 Ca cổ 03:45 Tôi yêu chợ Việt 04:15 Ký sự: Đường Trường Sơn huyền…

2 Likes

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 18/4/2018

0:00 Phim truyện: Ngũ Thử đại náo Đông Kinh- Tập 1,2 01:30 Phim truyện Việt Nam:Chuyện của Ren- Tập 3,4 03:00 Ca cổ 03:45 Hôm nay ta đẹp 04:15 Ký sự: Đường Trường Sơn huyền…

1 Like

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 17/4/2018

00:00 Phim truyện : Vệ Tử Phu- tập 47 01:30 Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – Tập 1,2 03:00 Ca cổ 03:45 Vượt lên chính mình 04:15 Ký sự: Đường Trường Sơn huyền…

1 Like

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 16/4/2018

00:00 Phim truyện :Vệ Tử Phu – Tập 45,46 01:30 Phim truyện Việt Nam: Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa -Tập 35 03:00 Ca cổ 03:45 Tạp chí thể thao 04:15 Ký sự: Đường Trường…

1 Like

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 13/4/2018

00:00 Phim truyện :Vệ Tử Phu – Tập 39,40 01:30 Phim truyện Việt Nam: Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa -Tập 29,30 03:00 Ca cổ 03:45 Chúng tôi là phái đẹp 04:00 Sức khỏe là…

4 Likes

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 12/4/2018

00:00 Phim truyện :Vệ Tử Phu – Tập 37,38 01:30 Phim truyện Việt Nam: Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa -Tập 27,28 03:00 Ca cổ 03:45 Tôi yêu chợ Việt 04:15 Ký sự: Đường Trường…

1 Like

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 11/4/2018

00:00 Phim truyện: Vệ Tử Phu- Tập 35,36 01:30 Phim truyện Việt Nam:Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa- Tập 25,26 03:00 Ca cổ 03:45 Hôm nay ta đẹp 04:15 Ký sự: Đường Trường Sơn huyền…

1 Like

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 10/4/2018

00:00 Phim truyện :Vệ Tử Phu – Tập 33,34 01:30 Phim truyện Việt Nam: Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa -Tập 23,24 03:00 Ca cổ 03:45 Tạp chí thể thao 04:15 Ký sự: Đường Trường…

1 Like

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 9/4/2018

00:00 Phim truyện :Vệ Tử Phu – Tập 31,32 01:30 Phim truyện Việt Nam: Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa -Tập 21,22 03:00 Ca cổ 03:45 Tạp chí thể thao 04:15 Ký sự: Đường Trường…

1 Like

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 8/4/2018

00:00 Phim truyện :Vệ Tử Phu – Tập 29,30 01:30 Phim truyện Việt Nam: Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa -Tập 19,20 03:00 Ca cổ 03:45 Được- Mất 04:15 Ký sự: Đường Trường Sơn huyền…

1 Like
2018 © Lịch Truyền Hình. All rights reserved.