Lịch phát sóng Cà Mau TV ngày 29/4/2018

GIỜ Chủ nhật, ngày 29 tháng 4 năm 2018 – Chào cờ 05h00: Ký sự: Ký ức chiến tranh – Nhìn từ hai phía (tập 18)/25 05h20: Ca nhạc 05h45: Cà Mau ngày mới 06h05:…

Like

Lịch phát sóng Cà Mau TV ngày 28/4/2018

GIỜ Thứ bảy, ngày 28 tháng 4 năm 2018 – Chào cờ 05h00: Ký sự: Ký ức chiến tranh – Nhìn từ hai phía (tập 17)/25 05h20: Ca nhạc 05h45: Cà Mau ngày mới 06h05:…

Like

Lịch phát sóng Cà Mau TV ngày 27/4/2018

GIỜ Thứ sáu, ngày 27 tháng 4 năm 2018 – Chào cờ 05h00: Ký sự: Ký ức chiến tranh – Nhìn từ hai phía (tập 16)/25 05h20: Ca nhạc 05h45: Cà Mau ngày mới 06h05:…

Like

Lịch phát sóng Cà Mau TV ngày 26/4/2018

GIỜ Thứ năm, ngày 26 tháng 4 năm 2018 – Chào cờ 05h00: Ký sự: Ký ức chiến tranh – Nhìn từ hai phía (tập 15)/25 05h15: Ca nhạc 05h45: Cà Mau ngày mới 06h05:…

Like

Lịch phát sóng Cà Mau TV ngày 25/4/2018

GIỜ Thứ tư, ngày 25 tháng 4 năm 2018 – Chào cờ 05h00: Ký sự: Ký ức chiến tranh – Nhìn từ hai phía (tập 14)/25 05h15: Ca nhạc 05h45: Cà Mau ngày mới 06h05:…

Like

Lịch phát sóng Cà Mau TV ngày 24/4/2018

GIỜ Thứ ba, ngày 24 tháng 4 năm 2018 – Chào cờ 05h00: Ký sự: Ký ức chiến tranh – Nhìn từ hai phía (tập 13)/25 05h15: Ca nhạc 05h45: Cà Mau ngày mới 06h05:…

Like

Lịch phát sóng Cà Mau TV ngày 23/4/2018

GIỜ Thứ hai, ngày 23 tháng 4 năm 2018 – Chào cờ 05h00: Lãng du miền sông nước (tập 17) 05h15: Ca nhạc 05h45: Cà Mau ngày mới 06h05: Bản tin Sức khỏe và đời…

Like

Lịch phát sóng Cà Mau TV ngày 22/4/2018

GIỜ Chủ nhật, ngày 22 tháng 4 năm 2018 – Chào cờ 05h00: Ký sự: Ký ức chiến tranh – Nhìn từ hai phía (tập 12)/25 05h20: Ca nhạc 05h45: Cà Mau ngày mới 06h05:…

2 Likes

Lịch phát sóng Cà Mau TV ngày 21/4/2018

GIỜ Thứ bảy, ngày 21 tháng 4 năm 2018 – Chào cờ 05h00: Ký sự: Ký ức chiến tranh – Nhìn từ hai phía (tập 11)/25 05h20: Ca nhạc 05h45: Cà Mau ngày mới 06h05:…

1 Like

Lịch phát sóng Cà Mau TV ngày 20/4/2018

GIỜ Thứ sáu, ngày 20 tháng 4 năm 2018 – Chào cờ 05h00: Ký sự: Ký ức chiến tranh – Nhìn từ hai phía (tập 10)/25 05h20: Ca nhạc 05h45: Cà Mau ngày mới 06h05:…

2 Likes

Lịch phát sóng Cà Mau TV ngày 19/4/2018

GIỜ Thứ năm, ngày 19 tháng 4 năm 2018 – Chào cờ 05h00: Ký sự: Ký ức chiến tranh – Nhìn từ hai phía (tập 9)/25 05h15: Ca nhạc 05h45: Cà Mau ngày mới 06h05:…

2 Likes
2018 © Lịch Truyền Hình. All rights reserved.