Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 25/4/2018

5:30 Thời sự Bắc Giang 6:00 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 6:25 Vitamin tâm hồn 6:30 Chính sách mới – Quyết định mới 6:35 HĐND với cử tri Vấn đề ô nhiễm lò đốt…

Like

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 24/4/2018

5:30 Thời sự Bắc Giang 6:00 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 6:25 Vitamin tâm hồn 6:30 Trang truyền hình địa phương Việt Yên 6:45 Phim truyện Ngọn cỏ gió đùa – tập 32 7:30…

Like

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 23/4/2018

5:30 Thời sự Bắc Giang 6:00 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 6:25 Vitamin tâm hồn 6:30 Xây dựng Nông thôn mới Các xã trên hành trình về đích nông thôn mới 6:45 Phim truyện…

Like

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 22/4/2018

5:30 Thời sự Bắc Giang 6:00 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 6:25 Vitamin tâm hồn 6:30 Tạp chí Nông nghiệp Nông thôn Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất 6:45 Phim…

3 Likes

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 21/4/2018

5:30 Thời sự Bắc Giang 6:00 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 6:25 Vitamin tâm hồn 6:30 Hộp Thư truyền hình 6:45 Phim truyện Ngọn cỏ gió đùa – tập 29 7:30 Phim tài liệu…

3 Likes

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 20/4/2018

5:30 Thời sự Bắc Giang 6:00 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 6:25 Vitamin tâm hồn 6:30 Truyền hình An ninh Bắc Giang 6:45 Phim truyện Ngọn cỏ gió đùa – tập 28 7:30 Phim…

2 Likes

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 19/4/2018

5:30 Thời sự Bắc Giang 6:00 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 6:25 Vitamin tâm hồn 6:30 Cải cách hành chính Lắng nghe tiếng nói của doanh nghiệp và nỗ lực cải thiện môi trường…

2 Likes

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 18/4/2018

5:30 Thời sự Bắc Giang 6:00 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 6:25 Vitamin tâm hồn 6:30 Chính sách mới – Quyết định mới 6:35 HĐND với cử tri Cuộc chiến chống “cát tặc” 6:45…

Like

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 17/4/2018

5:30 Thời sự Bắc Giang 6:00 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 6:25 Vitamin tâm hồn 6:30 Trang truyền hình địa phương Tân Yên 6:45 Phim truyện Ngọn cỏ gió đùa – tập 25 7:30…

Like

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 16/4/2018

5:30 Thời sự Bắc Giang 6:00 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 6:25 Vitamin tâm hồn 6:30 Các vấn đề xã hội Vấn đề thực hiện 5S tại các bệnh viện được thụ hưởng dự…

1 Like

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 15/4/2018

5:30 Thời sự Bắc Giang 6:00 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 6:25 Vitamin tâm hồn 6:30 Sáng tạo KHCN với cuộc sống Giải pháp xử lý chất thải chăn nuôi 6:45 Phim truyện Ngọn…

2 Likes
2018 © Lịch Truyền Hình. All rights reserved.