Sao hỏa sao kim

Sao hỏa sao kim lúc nào cũng có hai đội chơi phân biệt hai giới tính khác nhau: đội nữ và đội nam. Hai đội sẽ đại diện cho tiếng nói của nữ và nam. Những chủ đề đang hot sẽ được đưa ra bàn luận, tranh luận.

Liên kết hữu ích